V A Ž N O obaviještenje za studente koji su upisali II godinu studija u akademskoj 2021./2022. godini

Poštovani studenti,

na portirnici Mašinskog fakulteta nalaze se spiskovi sa ponuđenim IZBORNIM PREDMETIMA koje trebate odabrati kako bi iste slušali u akademskoj 2021./2022. godini.

Za zimski semestar ponuđena su dva izborna predmeta od kojih birate jedan tako što ćete upisati svoje ime na spisak gdje je naziv predmeta koji želite slušati. Ponuđeni predmeti u Zimskom semestru akademske 2021./2022. godine (Druga godina studija- Prvi ciklus) su:

  1. “Kompjuterska grafika i 3D modeliranje (i)”,
  2. “Numeričke metode u mašinstvu (i)”.

Za ljetni semestar ponuđena su dva izborna predmeta od kojih birate jedan tako što ćete upisati svoje ime na spisak gdje je naziv predmeta koji želite slušati. Ponuđeni predmeti u Ljetnom semestru akademske 2021./2022. godine (Druga godina studija- Prvi ciklus) su:

  1. “Statistika u mašinstvu (i)”,
  2. “Savremeni materijali (i)”.

IZBORNI PREDMET MOŽETE IZABRATI U PERIODU OD 27.09.DO 08.10.2021. godine

Studenti viših godina bit će naknadno obaviješteni o izboru Izbornih predmeta (Ovo obaviještenje se odnosi samo na studente druge godine studija).

S poštovanjem,

Prodekan Lovrić

You may also like...