O B A V I J E Š T E NJ E ZA STUDENTE-MOGUĆNOST POHAĐANJA NASTAVE U KOLIZIJI

Poštovani studenti

Članom 102. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju TK propisano je da fakultet/Akademija može, u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima, dozvoliti studentu koji obnavlja studijsku godinu pohađanje nastave i polaganje ispita iz nastavnih predmeta iz naredne studijske godine, pod uslovom da ukupo opterećenje studenta po semestru ne može biti veće od 30 ECTS bodova.

Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021./2022. godini ima prostorne i kadrovske mogućnosti za organizovanje i pohađanje nastave i polaganje ispita iz nastavnih predmeta iz naredne studijske godine – kolizija, pod uslovom da ukupo opterećenje studenta po semestru ne može biti veće od 30 ECTS bodova.

Naučno – nastavno vijeće Mašinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 08.10.2021. godine donijelo je Odluku o organizovanju i realizaciji KOLIZIJE za sve studente prvog ciklusa studija u akademskoj 2021./2022. godini.

Način prijave:

Na portirnici Mašinskog fakulteta u peridu od 08.10.2021. godine od 11:30 sati do 12.10.2021. godine do 16:00 sati biti će izložen Zahtjev koji student treba uzeti i popuniti te ponovo ostaviti na portirnici.

Studenti koji u navedenom periodu eventualno iz opravdanih razloga ne mogu doći na fakultet te popuniti zahtjev da slušaju nastavu u koliziji mogu se prijaviti i putem e-maila profesorici Indiri Buljubašić, obavezno na e-mail: indira.buljubasic.msf@gmail.com

Važna napomena: Studenti koji pismeno popune zahtjev ne trebaju se prijavljivati putem e-maila i obrnuto.

Upute o uvođenju koliziji:

Menadžment Mašinskog fakulteta

You may also like...