Mašinski fakultet i Global Ispat Koksna Industrija d.o.o Lukavac potpisali sporazum o međusobnoj saradnji

Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Global Ispat Koksna Industrija d.o.o Lukavac potpisali su u ponedjeljak sporazum o međusobnoj saradnji, koji predstavlja okvir za bliže povezivanje i unaprjeđenje saradnje u oblasti obrazovanja i istraživanja kroz:

  • Izradu zajedničkih projekata, studija, javnih nabavki, elaborata i ekspertiza za potrebe Strana u Sporazumu ali i trećih lica, iz oblasti djelovanja Strana u Sporazumu;
  • Realizaciju laboratorijskih, dijagnostičkih i konsultantskih usluga u oblasti kojima se bave Strane u Sporazumu;
  • Organiziranje zajedničkih jednodnevnih i višednevnih programa edukacije (seminara, treninga i sl.) iz oblasti kojima se bave Strane u Sporazumu;
  • Realizaciju studentske prakse za studente Mašinskog fakulteta u Tuzli.

You may also like...