Prijava ispita

PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE ZA REDOVNE STUDENATE I, II, III i IV GODINE I STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU 3. PUTA GODINU PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD

09.05.2016. DO 13.05.2016. GODINE

NAPOMENA:

  1. STUDENTI ĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITIMA SAMO UKOLIKO SU ISTE PRIJAVILI U NAPRIJED NAVEDENOM TERMINU
  2. PRILIKOM PRIJAVE ISPITA OBAVEZNO PREDOČENJE INDEKSA

PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE ZA STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU I, II iIII  GODINU, STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU 4. i 5. PUTA GODINU I IMATRIKULANTE PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD

09.05.2016. DO 13.05.2016. GODINE

  1. STUDENTI ĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITIMA SAMO UKOLIKO SU ISTE PRIJAVILI U NAPRIJED NAVEDENOM TERMINU
  2. UZ PRIJAVU ZA SVE SLUŠANE, A NEPOLOŽENE ISPITE PRILOŽITI UPLATNICE OD 30,00 KM
  3. PRILIKOM PRIJAVE ISPITA OBAVEZNO PREDOČENJE INDEKSA

You may also like...