O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE KOJI REDOVNO OVJERAVAJU I,II,III i IV GODINU STUDIJA I STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU I,II i III GODINU STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI, DA ĆE SE OVJERA LJETNOG SEMESTRA OBAVITI U PERIODU OD

06.06.2016. -10.06.2016. GODINE

ZA OVJERU LJETNOG SEMESTRA POTREBNO JE:

  • INDEKS SA ČITKO POPUNJENIM PREDMETIMA I POTPISIMA PROFESORA
  • 1 SEMESTRALNI LIST ZA OVJERU LJETNOG SEMESTRA SA POPUNJENIM PREDMETIMA I PROFESORIMA

 

STUDENTSKA SLUŽBA

You may also like...