INFORMACIJE ZA PRIJEMNI

Važne informacije kandidatima koji polažu prijemni ispit na Univerzitetu

  1. Za pristup prijemnom ispitu potrebno je imati identifikacioni dokument (važeća lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) i nebrisivu hemijsku olovku plave boje.

Strani državljani identifikuju se pasošem.

  1. Prije početka polaganja prijemnog ispita kandidati se putem oglasne ploče fakulteta trebaju informisati o mjestu (prostorija) u kojoj će polagati prijemni ispit.
  1. Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 15 minuta ranije.

Kandidat koji zakasni na prijemni ispit neće moći pristupiti polaganju prijemnog ispita.

  1. Na prijemnom ispitu nije dozvoljeno korištenje unošenje nikakvih elektronskih pomagala (kalkulatora, mobitela), kao ni pisanih materijala. Kandidat koji se ovog ne bude pridržavao će biti udaljen sa prijemnog ispita.
  1. Ukoliko se odgovor na pitanje daje po sistemu zaokruživanja, svaki drugi oblik označavanja (precrtavanje, podvlačenje, dopisivanje i sl.) smatraće se netačnim odgovorom.
  1. Ukoliko se odgovor daje dopisivanjem teksta ili izradom zadatka, rad treba da bude pregledan i čitljiv.
  1. Prijemni ispit traje od jednog do 3 sata efektivno, kako slijedi:

– prijemni ispit koji se sastoji od 3 nastavna predmeta traje 3 sata
– prijemni ispit koji se sastoji od 1 ili 2 nastavna predmeta, a koji je baziran na izradi zadataka, traje 2 sata.

You may also like...