Obaviještenje za studente

Poštovani studenti,

Pišemo Vam u ime Programa stipendija njemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana.

Mnogi studenti sa Vašeg fakulteta su učestvovali u našem Programu stipendija i obavljali plaćene stručne prakse u vodećim njemačkim kompanijama u Njemačkoj u cilju povećanja svoje zapošljivosti po povratku kući. Bio bih Vam veoma zahvalan ako biste mogli da nas podržite u ovogodišnjoj promociji našega Programa stipendija, kao i da podijelite neophodne informacije.

Tokom proteklih 19 godina, obezbijedili smo stručnu praksu za preko 940 studenata i mladih diplomaca. Mnogi od njih danas rade u svojim matičnim zemljama gdje doprinose daljem razvoju našega regiona. Po povratku u matičnu zemlju, naši stipendisti postaju deo regionalne alumni mreže gdje se stalno usavršavaju u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada. 

Dodatne informacije o našem Programu možete pronaći na našem veb-sajtu: www.stipendienprogramm.org. Pored toga, možemo organizovati i poziv da Vam detaljnije predstavimo naš Program stipendija. 

U prilogu se nalaze različiti dokumenti koji mogu biti proslijeđeni Vašim studentima ili drugim zainteresovanim potencijalnim kandidatima. 

Radujem se saradnji sa Vama po ovom pitanju.

You may also like...