V A Ž N O O B A V I J E Š T E NJ E za studente prvog ciklusa studija

Poštovani studenti:

aplikacija e-prijava ispita na Mašinskom fakultetu je aktivna od 14.11.2022. godine.

Svi studenti prvog ciklusa studija koji žele izaći i polagati ispite u Januarsko-februarskom ispitnom roku OBAVEZNO trebaju u periodu od 14.11.2022. godine do 01.12.2022. godine da se prijave na aplikaciju e-prijave i da prijave predmete koje žele polagati (najbolje prijaviti sve predmete).

Studenti druge, treće i četvrte godine studija prijavljuju se putem računa koji su dobili prethodnih godina, a za studente prve godine (koji su prvu godinu upisali akademske 2022/2023) računi za prijavu nalaze se na stranici Mašinskog fakulteta-oglasna ploča I.

Svi studenti koji se iz bilo kojih razloga ne mogu prijaviti na aplikaciju e-prijava obavezno se javiti predstavniku godine, a predstavnik treba obavijestiti prodekana za nastavu koji će dati dalje upute kako rješiti problem.

Još uvijek se radi o testnoj fazi primjene aplikacije e-prijava kako bi odklonili sve nedostatke, a nakoj 01.12. 2022. godine aplikacija bi trebala biti spremna za prijavu ispita za sve studente i bez prijave ispita putem aplikacije student neće moći pristupiti ispitu.

You may also like...