V A Ž N A O B A V I J E S T za studente koji se ne mogu prijaviti na aplikaciju e-prijave

Poštovani studenti,

u koliko se ne možete prijaviti na aplikaciju e-prijave molim Vas da isto prijavite putem e-maila: eprijava@untz.ba

Obavezno navesti sljedeće:

Ime i pretime studenta, Fakultet, Studijski odsjek, broj indeksa, godina studija, te navesti da ne možete pristupiti aplikaciji

e-prijava.

You may also like...