U P U T S T V O O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA

U P U T S T V O

O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ZA KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

  1. Prijemni ispit na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli polaže se kao kvalifikacioni ispit. Prije početka polaganja prijemnog ispita kandidati se putem oglasne ploče i WEB stranice fakulteta trebaju informisati o mjestu (prostoriji) u kojoj će polagati prijemni ispit.

   2. Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 15           minuta ranije. Kandidat koji zakasni na prijemni ispit neće moći pristupiti polaganju prijemnog ispita i eliminiše se iz procedura prijema na Univerzitet. Izuzetno, kandidat koji iz naročito opravdanih razloga kao što su: smrt bližeg člana porodice, iznenadna teška bolest i bolničko liječenje ne pristupi polaganju prijemnog ispita, dužan je najkasnije narednog dana podnijeti zahtjev Komisiji fakulteta/Akademije za omogućavanje naknadnog polaganja prijemnog ispita, uz pružanje dokaza o spriječenosti polaganja prijemnog ispita, na dan utvrđen Konkursom. Odluku po zahtjevu kandidata Komisija fakulteta/Akademije donosi se narednog dana, sa bližim uputama, ukoliko se zahtjevu udovolji.

   3.  Prijemnom ispitu može pristupiti kandidat čija je prijava na Konkurs potpuna i blagovremena.

 

4. Identifikacija kandidata vrši se ličnim dokumentom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Strani državljani identifikuju se pasošem.

Prijemni ispit kandidat polaže pod šifrom imena i prezimena koja se pečati u posebnoj koverti.

Nakon identifikacije svi kandidati koji su pristupili prijemnom ispitu dužni su postupati po uputi ovlaštenog člana Komisije za dežurstvo tokom prijemnog ispita u pogledu redoslijeda radnji koje će obavljati tokom ispita.

5. Kvalifikacioni ispit je iz predmeta Matematika i sastoji se od  10 zadataka od kojih svaki nosi po 4 boda. Kandidati su dužni postupno tačno uraditi zadatak, te zaokružiti tačno rješenje zadatka. Samo na taj način kandidat će ostvariti 4 boda po svakom od zadataka.  Kandidat je položio kvalifikacioni ispit ako je osvojio najmanje 24 boda od maksimalno predviđenih 40 bodova.

Prijemni ispit se obavezno radi nebrisivom hemijskom olovkom plave boje. Na prijemnom ispitu zabranjeno je unošenje elektronskih pomagala (kalkulatora, mobitela), kao ni pisanih materijala.

Kandidat koji se ne bude pridržavao Uputstva datog u prethodnom stavu će biti udaljen sa prijemnog ispita.

Ukoliko se odgovor na pitanje daje po sistemu zaokruživanja, svaki drugi oblik označavanja (precrtavanje, podvlačenje, dopisivanje i sl.) smatraće se netačnim odgovorom.

Prijemni ispit radi se 120 minuta.

 

 

OSIM ODGOVORA NA POSTAVLJENO PITANJE, NA TESTU JE ZABRANJENO STAVLJATI BILO KAKVE ZNAKOVE, A POTPISIVANJE VLASTITOG IMENA DOZVOLJENO JE ISKLJUČIVO NA IDENTIFIKACIJSKOM LISTIĆU KOJI SE PAKUJE U POSEBNU KOVERTU. U SUPROTNOM TEST ĆE BITI PROGLAŠEN NEVAŽEĆIM I ISTI SE NEĆE UVRSTITI U RANG LISTU.

                                                                                                  Predsjedavajući Komisije

                   za realizaciju Konkursa za prijem studenata

                          dr.sc. Muhamed Mehmedović, vanr.prof.

You may also like...