UPIS STUDENATA U PRVU GODINU

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

(PRVI UPISNI ROK ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE)

VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 07.07.2016. DO 22.07.2016. GODINE

OD 10,00 DO 14,00 SATI

 

ZA UPIS JE POTREBNA SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

·         INDEKS I KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL

·         DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE VELIČINE 6X4

·         LJEKARSKO UVJERENJE

·         DOKAZ O UPLATI SA NAZNAKOM ZA MAŠINSKI FAKULTET

(za zimski semestar školske 2016./2017. godine)

 

REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK I KOJI NEMAJU

STATUS ZAPOSLENOG LICA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI PLAĆAJU PARTICIPACIJU 100,00 KM POSEMESTRU PLUS 4,00 KM ZA PREMIJU OSIGURANJA

UKUPNO 104,00 KM

BENEFICIJE PRI UPISU:

·         Dijete iz obitelji poginulog, umrlog i nestalog branitelja, ratni vojni invalid, dijete ratnog vojnog invalida, dobitnik priznanja i odlikovanja, dijete dobitnika priznanja i odlikovanja, nezaposleni demobilizirani branitelji dijete nezaposlenog demobiliziranog branitelja, kod redovnog školovanja i redovnog studiranjana Univerzitetu u Tuzli, ima pravo na beneficiju, u visini 50%, kod plaćanja naknada za upis u novu školsku/studijsku godinu.

·         Djeca bez roditeljskog staranja, djeca s onesposobljenjem, djeca iz obitelji koje ostvaruju pravonastalnu novčanu pomoć, kod redovnog školovanja i redovnog studiranjana Univerzitetu u Tuzli, imaju pravo na beneficiju u visini 50% kod plaćanja naknada za upis u novu školsku/studijsku godinu (50,00 KM plus 4,00 KM za osiguranje).

UKUPNO 54,00 KM

REDOVNI STUDENTI KOJI SE SAMI FINANSIRAJU U ŠKOLSKOJ 2016/2017 GODINI,A PRVI PUTA UPISUJU PRVU STUDIJSKU GODINU UPLAĆUJU PO SEMESTRU750,00 KM PLUS 4,00 KM OSIGURANJE.

UKUPNO 754,00 KM

REDOVNI STUDENTI KOJI SE SAMI FINANSIRAJU, A IMAJU PRAVO NA 50% POPUSTA PLAĆAJU 375,00 KM PLUS 4,00 KM OSIGURANJE.

UKUPNO 379,00 KM

KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL I UPLATNICA SA NAZNAČENIM BROJEM ŽIRO RAČUNA KUPUJE SE U SKRIPTARNICI KOD TEHNOLOŠKOG FAKULTETA.

 

 

You may also like...