O B A V I J E S T za studente u statusu apsolventa

Teoretski dio ispita iz predmeta Termodinamika I održati će se u četvrtak 23.03. u 13,30 na MF sa prijavom na email: sandira.eljsan@untz.ba ili sandira.eljsan.msf@gmail.com.

S poštovanjem,

Predmetna profesorica

You may also like...