Obavještenje

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

(TRECI UPISNI ROK ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE)

VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 19.09.2016. DO 23.09.2016. GODINE

OD 10,00 DO 14,00 SATI

 

ZA UPIS JE POTREBNA SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

  • INDEKS I KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL
  • DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE VELIČINE 6X4
  • LJEKARSKO UVJERENJE
  • DOKAZ O UPLATI SA NAZNAKOM ZA MAŠINSKI FAKULTET

 (za zimski semestar školske 2016./2017. godine)

 

REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK I KOJI NEMAJU

STATUS ZAPOSLENOG LICA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI PLAĆAJU PARTICIPACIJU 100,00 KM POSEMESTRU PLUS 4,00 KM ZA PREMIJU OSIGURANJA

UKUPNO 104,00 KM

BENEFICIJE PRI UPISU:

  • Dijeteizobiteljipoginulog, umrloginestalogbranitelja, ratnivojni invalid, dijeteratnogvojnoginvalida, dobitnikpriznanjaiodlikovanja, dijetedobitnikapriznanjaiodlikovanja, nezaposlenidemobiliziranibraniteljidijetenezaposlenogdemobiliziranogbranitelja, kodredovnogškolovanjairedovnogstudiranjanaUniverzitetu u Tuzli, imapravonabeneficiju, u visini 50%, kodplaćanjanaknadazaupis u novuškolsku/studijskugodinu.
  • Djecabezroditeljskogstaranja, djeca s onesposobljenjem, djecaizobiteljikojeostvarujupravonastalnunovčanupomoć, kodredovnogškolovanjairedovnogstudiranjanaUniverzitetu u Tuzli, imajupravonabeneficiju u visini 50% kodplaćanjanaknadazaupis u novuškolsku/studijskugodinu(50,00KM plus 4,00KM zaosiguranje). UKUPNO 54,00 KM

 

REDOVNI STUDENTI KOJI SE SAMI FINANSIRAJU U ŠKOLSKOJ 2016/2017 GODINI,A PRVI PUTA UPISUJU PRVU STUDIJSKU GODINU UPLAĆUJU PO SEMESTRU750,00 KM PLUS 4,00 KM OSIGURANJE.

UKUPNO 754,00 KM

 

REDOVNI STUDENTI KOJI SE SAMI FINANSIRAJU, A IMAJU PRAVO NA 50% POPUSTAPLAĆAJU 375,00 KM PLUS 4,00 KM OSIGURANJE.

                                                  UKUPNO 379,00 KM

KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL I UPLATNICA SA NAZNAČENIM BROJEM ŽIRO RAČUNA KUPUJE SE U SKRIPTARNICI KOD TEHNOLOŠKOG FAKULTETA.

You may also like...