Obavještenje

ZA REDOVNE STUDENTE I, II, III i IV GODINE NA MAŠINSKOM FAKULTETU  U ŠKOLSKOJ: 2016/2017. GODINI, DA ĆE SE OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNJEG SEMESTRA OBAVITI

OD 16.01.2017. GODINE DO 27.01.2017. GODINE

ZA OVJERU ZIMSKOG I UPIS LJETNJEG SEMESTRA POTREBNO JE:

1.    INDEX SA SVIM POTPISIMA NASTAVNIKA
2.    2 X  SEMESTRALNI LIST (1 ZA OVJERU ZIMSKOG I 1 ZA UPIS LJETNJEG SEMESTRA)

UPLATITI:

REDOVNI STUDENTI KOJI  PRVI PUT OVJERAVAJU SEMESTAR 100,00 KM

UKUPNO 100,00 KM

REDOVNI STUDENTI KOJI  PLAĆAJU  ŠKOLARINU, A KOJI PRVI PUT OVJERAVAJU SEMESTAR UPLAĆUJU ŠKOLARINU U IZNOSU OD 750,00 KM

UKUPNO: 750 ,00 KM

DIJETE IZ OBITELJI POGINULOG, UMRLOG I NESTALOG BRANITELJA, RATNI VOJNI INVALID, DIJETE RATNOG VOJNOG INVALIDA, DOBITNIK PRIZNANJA I ODLIKOVANJA , DJETE DOBITNIKA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, NEZAPOSLENI DEMOBILIZIRANI BRANITELJ I DJETE NEZAPOSLENOG DEMOBILIZIRANOG BRANITELJA, KOD REDOVITOG  STUDIRANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI, IMA PRAVO NA BENEFICIJU, U VISINI OD 50 % KOD PLAĆANJA  STUDIJSKE GODINE NA PODRUČJU TK
50 % OD UKUPNOG IZNOSA KOJEG TREBA UPLATITI
STUDENTI PRVI PUT UPISANI U STUDIJSKU GODINU PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA U VISINI OD 50,00 KM  PO SEMESTRU

UKUPNO: 50,00 KM

REDOVNI STUDENTI KOJI PLAĆAJUU ŠKOLARINU KOJI PRVI PUT UPISUJU STUDIJSKU GODINU PLAĆAJU ŠKOLARINU U IZNOSU OD 375,00 KM

UKUPNO:375 ,00 KM

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAPISATI MAŠINSKI FAKULTET

You may also like...