Obavještenje

Obavještavaju se studenti u statusu „imatrikulanta“ da ne mogu pristupiti ispitima u šk.2016/2017 godini, do daljnjeg, (do konačne Odluke Senata) te da na snazi ostaje Odluka Senata broj:03-4855-5/15 od 18.09.2015.god. tj. da su isti mogli zadržati status do kraja akademske 2015/2016 godine.

Za sva pitanja obratite se službenim licima Studentske službe fakulteta.

You may also like...