Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

ODLUKA o organiziranju dodatnog ispitnog termina u akademskoj 2014/15. godini

ODLUKA o organiziranju dodatnog ispitnog termina u akademskoj 2014/15. godini

UNIVERZITET U TUZLI S E N A T Broj: 03-4562-2.1/15 Tuzla, 09.09.2015. godine Na osnovu člana 74. stav (1) tačka 1) Statuta Univerziteta u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst), nakon razmatranja Prijedloga Unije studenata Univerziteta...

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

KANDIDAT OMIĆ DENIS, BRANIT ĆE DIPLOMSKI RAD, POD NASLOVOM: „PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA DETEKCIJU POKRETA KORIŠTENJEM ARDUINO MIKROKONTROLERA I LABVIEW-a“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 10.09.2015. GODINE U 11.00 SATI U SALI FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

KANDIDATKINJA BABOVIĆ BELMA, BRANIT ĆE DIPLOMSKI RAD, POD NASLOVOM: „PROJEKTOVANJE I ANALIZA DINAMIKE RADNOG UREĐAJA HIDRAULIČKOG BAGERA“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 10.09.2015. GODINE U 12.00 SATI U SALI FAKULTETA

Obavještenje

Obavještenje

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA (DRUGI UPISNI ROK ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE) VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 07.09.2015. DO 11.09.2015. GODINE OD 10,00 DO 14,00 SATI   ZA UPIS JE POTREBNA...

Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se svi prijavljeni kandidati koji su pristupili polaganju prijemnog ispita 02.09.2015. godine, da će se prijem Žalbi vršiti u periodu od 03.09.2015 (četvrtak) do 05.09.2015. godine (subota) od 8.00 do 16.00 sati. Razmatranje...