Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDAT RAMIĆ NERMIN, BRANIT ĆE DIPLOMSKI RAD, POD NASLOVOM: „PRIMJENA SOLARNIH TOPLOTNIH POSTROJENJA U STANOGRADNJI“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 12.06.2015. GODINE U 11.00 SATI U SALI FAKULTETA

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDAT JAŠAREVIĆ BENAN, BRANIT ĆE DIPLOMSKI RAD, POD NASLOVOM: „PROJEKTOVANJEI IZRADA MEHATRONIČKOG MODULA JAVNE RASVJETE“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 12.06.2015. GODINE U 10.00 SATI U SALI FAKULTETA

O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E

PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE ZA REDOVNE STUDENATE I, II, III i IV GODINE I STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU 3. PUTA GODINU PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD 11.05.2015. DO 15.05.2015. GODINE...