Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDAT MEHIČIĆ NERMIN, BRANIT ĆE DIPLOMSKI RAD, POD NASLOVOM: „NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE MATERIJALA ODVAJANJEM ČESTICA“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 17.04.2015. GODINE U 11.00 SATI U SALI FAKULTETA

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDAT NIHAD BERBIĆ, BRANIT ĆE DIPLOMSKI RAD, POD NASLOVOM: „PROJEKTOVANJE I IZRADA INTELIGENTNOG SEMAFORSKOG SISTEMA“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 03.04.2015. GODINE U 12.00 SATI U SALI FAKULTETA  

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDAT OKIČIĆ AMIR, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD, POD NASLOVOM: “PRIMJENA ELEKTROHIDRAULIČKOG DEFORMISANJA U OBRADI LIMA PLASTIČNOM DEFORMACIJOM“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 03.04.2015. GODINE U 11.00 SATI U SALI FAKULTETA

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDAT AVDIĆ NIHAD, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD, POD NASLOVOM: “PRORAČUN OSNOVNIH KONSTRUKCIONIH I ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA KOTLOVA NA DRVO I PELET“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 10.04.2015. GODINE U 11.00 SATI U SALI FAKULTETA