OBAVIJEST

OVJERA PRVOG I UPIS DRUGOG SEMESTRA NA  III CIKLUSU STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU VRŠIT ĆE SE U PERIODU

OD 04.04.2016. GODINE DO 08.04.2016. GODINE

  ZA OVJERU PRVOG ( I ) I UPIS DRUGOG ( II ) SEMESTRA POTREBNO JE:

  • POPUNJEN INDEKS SA PREDMETIMA PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU I POTPISIMA PREDMETNIH NASTAVNIKA
  • SEMESTRALNI LIST  X 2
  • UPLATNICA

 

UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:

Svrha doznake:Uplata za upis drugog semestra –  treći ciklus studija (sa naznakom studijskog programa)

Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli

Žiro račun:1321000256000080

Vrsta prihoda:722631

Budžetska organizacija:2404001

Općina:094

Poziv na broj:7038000000

 

NAPOMENA

Studenti sa završenim drugim ciklusom studija plaćaju iznos 2.800,00 KM

Studenti sa završenim postdiplomskim studijem plaćaju iznos 466,67 KM

OBAVJEŠTENJE

KANDIDAT VEJZOVIĆ JASMIN, BRANIT ĆE

ZAVRŠNI RAD, POD NASLOVOM:

“PRILOG STRUKTURNOJ ANALIZI TIPIČNIH

ZUPČASTIH I ZGLOBNO POLUŽNIH MEHANIZAMA“

NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA

25.03.2016. GODINE U 10.00 SATI U SALI FAKULTETA