III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

OBAVIJEST ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE

UPIS KANDIDATA ZA III CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 2016/2017. GODINE NA MAŠINSKOM FAKULTETU VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 11.10.2016. GODINE DO 14.10.2016. GODINE U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE

ZA UPIS JE POTREBNO DOSTAVITI:

 • prijavni list
 • upisni list
 • semestrani list
 • index
 • dvije fotografije formata za index
 • rodni list, i
 • dokaz o uplati školarine za upis na III ciklus studija sa naznakom studijskog programa.

Dokaz o uplati prvog dijela školarine u iznosu od :

 • 4200,00KM za studente koji imaju završen master studij,
 • 2799,99 studentima kojima je prizanto 60 ECTS bodova (imaju završen postdiplomski studij),

 

UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:

Svrha doznake: Uplata za  treći ciklus studija I semestar (sa naznakom studijskog programa)

Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli

Žiro račun: 1321000256000080

Iznos:

Vrsta prihoda:722631

Budžetska organizacija:2404001

Općina:094

Poziv na broj:7038000000

OBAVIJEST ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE

UPIS KANDIDATA ZA II CIKLUS STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 03.09.2016. GODINE DO 07.09.2016. GODINE U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE (Odluka Senata Univerziteta u Tuzli broj:03-4935-1/16 od 17.06.2016.god.)

ZA UPIS JE POTREBNO DOSTAVITI:

 1. KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL, KOJI SE KUPUJE U SKRIPTARNICI TEHNOLOŠKOG FAKULTETA
 2. 2 SLIKE
 3. KOPIJA RODNOG LISTA
 4. UPLATNICA NA IZNOS OD 1.200,00 KM (po semestru)

UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:

Svrha doznake:Uplata za II (drugi) ciklus studija

Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli

Žiro račun:1321000256000080

Iznos:1.200,00KM

Vrsta prihoda:722631

Budžetska organizacija:2404001

Općina:094

Pozviv na broj:7035000000