Erasmus +

IZVJEŠTAJ O ERASMUS + STUDENTSKOJ RAZMJENI NA TH KÖLN

Duspara Toni
Mirza Hadžihasanović

U periodu od 15.03. do 19.08.2020. godine, studenti Duspara Toni i Hadžihasanović Mirza bili su učesnici Erasmus + razmjene studenata na TH Köln-u. Studenti su bili upisani na Fakultetu za automobilske sisteme i proizvodnju, a domaćin profesor i koordinator razmjene bio je profesor Smajić Hasan. Kroz nastavu, studenti su pisali radove i polagali ispite, a kroz interdisciplinarni projekt izradili Vodič za buduće studente Erasmus razmjene, te radili na osposobljavanju opreme namijenjene univerzitetima u BiH. Oprema koja je dostavljena Mašinskom fakultetu u Tuzli, ali i drugim fakultetima u BiH, služi za praktičan dio nastave na vježbama koje se tiču automatizacije i PLC programiranja. Također, TH Köln je omogućio kurs njemačkog jezika studentima koji dolaze na razmjenu. Iako u otežavajućim okolnostima zbog pandemije Koronavirusa, razmjena je prošla bez većih problema, te su sve nastavne obaveze uspješno završene. Slobodno vrijeme studenti su koristili za upoznavanje grada i okoline, te druženje s domaćim studentima.