Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA (PRVI UPISNI ROK AKADEMSKE 2024/2025. GODINE) VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 15.07.2024. DO 19.07.2024. GODINE ZA UPIS JE POTREBNA SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA: PRIJAVNI LIST, UPISNI LIST,...

Obavještenje

U skladu sa Odlukom Rektorice Univerziteta broj: 01-7244-2/23 od 12.07.2024. godine, dnevno radno vrijeme na Univerzitetu u Tuzli, u periodu od 15.07.2024. godine do 19.07.2024. godine, počinje u 07,00 sati, a završava se u 15,00...