Prijava ispita

PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE ZA REDOVNE STUDENATE I, II, III i IV GODINE I STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU 3. PUTA GODINU PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD

09.05.2016. DO 13.05.2016. GODINE

NAPOMENA:

  1. STUDENTI ĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITIMA SAMO UKOLIKO SU ISTE PRIJAVILI U NAPRIJED NAVEDENOM TERMINU
  2. PRILIKOM PRIJAVE ISPITA OBAVEZNO PREDOČENJE INDEKSA

PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE ZA STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU I, II iIII  GODINU, STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU 4. i 5. PUTA GODINU I IMATRIKULANTE PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD

09.05.2016. DO 13.05.2016. GODINE

  1. STUDENTI ĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITIMA SAMO UKOLIKO SU ISTE PRIJAVILI U NAPRIJED NAVEDENOM TERMINU
  2. UZ PRIJAVU ZA SVE SLUŠANE, A NEPOLOŽENE ISPITE PRILOŽITI UPLATNICE OD 30,00 KM
  3. PRILIKOM PRIJAVE ISPITA OBAVEZNO PREDOČENJE INDEKSA

OBAVIJEST

OVJERA PRVOG I UPIS DRUGOG SEMESTRA NA  III CIKLUSU STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU VRŠIT ĆE SE U PERIODU

OD 04.04.2016. GODINE DO 08.04.2016. GODINE

  ZA OVJERU PRVOG ( I ) I UPIS DRUGOG ( II ) SEMESTRA POTREBNO JE:

  • POPUNJEN INDEKS SA PREDMETIMA PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU I POTPISIMA PREDMETNIH NASTAVNIKA
  • SEMESTRALNI LIST  X 2
  • UPLATNICA

 

UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:

Svrha doznake:Uplata za upis drugog semestra –  treći ciklus studija (sa naznakom studijskog programa)

Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli

Žiro račun:1321000256000080

Vrsta prihoda:722631

Budžetska organizacija:2404001

Općina:094

Poziv na broj:7038000000

 

NAPOMENA

Studenti sa završenim drugim ciklusom studija plaćaju iznos 2.800,00 KM

Studenti sa završenim postdiplomskim studijem plaćaju iznos 466,67 KM