Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

VAŽNO-Raspored časova nastave (predavanja/vježbe) – ljetni semestar akademske 2020./2021. godine – Prvi ciklus studija Nova verzija

Poštovani studenti, prema Odluci Senata UNTZ broj: 03-3885-1-2/20 od 09.09.2020. godine nastava na prvom ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine  počinje u ponedjeljak 01.03.2021. godine. Nastava će se izvoditi prema utvrđenom rasporedu...