Obavještenje

Obavještavaju se svi prijavljeni kandidati koji su pristupili polaganju prijemnog ispita 02.09.2015. godine, da će se prijem Žalbi vršiti u periodu od 03.09.2015 (četvrtak) do 05.09.2015. godine (subota) od 8.00 do 16.00 sati.

Razmatranje Žalbi je u ponedjeljak 07.09.2015. godine u 9.00 sati.

   STUDENTSKA SLUŽBA