Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

NOVA VERZIJA-AŽURIRANI SPISKOVI- OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA-OD 01.06.2020. GODINE POČINJE NADOKNADA PREDISPITNIH AKTIVNOSTI KAO I ISPITA ZA APSOLVENTE/IMATRIKULANTE

NOVA VERZIJA-AŽURIRANI SPISKOVI- OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA-OD 01.06.2020. GODINE POČINJE NADOKNADA PREDISPITNIH AKTIVNOSTI KAO I ISPITA ZA APSOLVENTE/IMATRIKULANTE

Poštovani studenti Mašinskog fakulteta, obavještavamo Vas da će shodno Odluci o izmjeni i dopuni Kalendara organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019./2020. godinu broj: 03-2310-1-3/20 od 26.05.2020. godine te održanom sastanku Prodekana...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

Poštovani studenti, Obavještavamo Vas da od 21.05.2020. godine sve  informacije vezane za  aktivnosti koje se odvijaju na Mašinskom fakultetu možete dobiti na Facebook stranice Mašinskog fakulteta. Link: https://www.facebook.com/Ma%C5%A1inski-fakultet-Univerziteta-u-Tuzli-232275634033987   Menadžment Mašinskog fakulteta