Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

TAČNA LOKACIJA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA (Drugi upisni rok) ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, NA MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli-Mašinski fakultet održat će se dana 06.09.2021. godine sa početkom u 10,00 sati u Kampusu Univerziteta u Tuzli. Obavještavaju se...