Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

UNIVERZITET U TUZLIMAŠINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E da će kandidat Armin Buljubašić, BA ing. mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj uslova rada na oštećenja i...