Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA UPIS STUDENATA U LJETNI I OVJERA ZIMSKOG SEMESTARA   U ŠKOLSKOJ 2023/2024 GODINI VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 15.01.2024. DO 19.01.2024. GODINE OD 11,00 DO 14,00 SATI ZA UPIS...

OBAVJEŠTENJE O OTVORENOM POZIVU ZA REALIZACIJU STUDENTSKE PRAKSE

“Sisecam soda Lukavac” d.o.o. obavještava zainteresovane studente da matična kompanija sa sjedištem u Istanbulu i ove godine organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”.Do sada...