Mehatronika

Na odsjeku Mehatronika se obrazuju stručni kadrovi sa fundamentalnim i aplikativnim znanjem iz oblasti mehatronike, koja predstavlja interdisciplinarno tehničko i naučno područje na kojem se susreću i integriraju mašinske, elektroničke i informatičke discipline, a koji su osposobljeni za planiranje, upravljanje, razvoj i riješavanje složenih razvojnih i tehnoloških problema sa obzirom na zahtjeve tržišta. Studij je organiziran interdisciplinarno i obuhvata područja: mehanike, elektrotehnike – elektronike, automatike i informatike s ciljem da studenti ovladaju ovim kompleksnim znanjima. Težište zajedničkih predmeta je na osnovnim naučnim disciplinama, a stručni nivo nastave zasniva se na disciplinama koje predstavaljaju određeno specijalističko usmjerenje.

Nakon uspješnog završetka studijskog programa student će biti osposobljen da:

  • identificira, formuliše i rješava probleme vezane za interdisciplinarni studij sa aspekta mehatroničkog pristupa, korištenjem odgovarajućih teorijskih i praktičnih znanja;
  • koncentriše razvoj tehničkih rješenja kroz interakciju mehaničkog inženjeringa, elektroničkog inženjeringa i informatičkih nauka.