Proizvodno mašinstvo

 

Više informacija o Laboratoriji za Rapid prototyping and Reverse Engineering može se dobiti putem linka: http://www.rprelab.mf.untz.ba/

Na odsjeku za Proizvodno mašinstvo obrazuju se visokostručni kadrovi za industriju u širem okruženju koji su stručno i naučno osposobljeni za riješavanje kompleksnih problema u sferi proizvodnog inžinjerstva, od projektovanja preko razvoja i planiranja do upravljanja na svim nivoima od pogona do složenih industrijskih sistema. Studenti stiču znanja o transformaciji materijala, prvenstveno metala, u odgovarajući oblik, njihovo inkorporiranje u sklopove, te u konačnici u stvaranje gotovih upotrebljivih proizvoda. Navedene transformacije se odvijaju kroz dostupne savremene proizvodne tehnologije, konvencionalne i nekonvencijalne o kojima studenti dobivaju potrebna saznanja. Značajnu ulogu u navedenoj transformaciji imaju saznanja o upravljanju i održavanju proizvodnih sistemima, organizacijskim konceptima u proizvodnim subjektima, automatici, elektrotehnici i elektronici, mehatronici, hidraulici i pneumatici, termodinamici, itd. Osim navedenih područja izučavanja studenti se upoznaju s osnovama osiguranja kvaliteta kao preduvjetom proizvodnje proizvoda željenih svojstava i karakteristika.

Nakon uspješnog završetka studijskog programa student će biti osposobljen da:

  • Identificira, formulira i rješava probleme vezane za proizvodno mašinstvo korištenjem odgovarajućih teorijskih i praktičnih znanja;
  • Projektuje komponente i procese u skladu sa postavljenim zahtjevima;
  • Koristi softvere za projektovanje i numeričko upravljanje mašinama u cilju proizvodnje mašinskih elementa i dijelova;