Category: Oglasna tabla II Ciklusa studija

Odbrana završnog magistarskog rada

Kandidat Demir Hamzić, bachelor-inžinjer mašinstva javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„ANALIZA KOMBINOVANOG DIZAJNA MALE VERTIKALNE VJETROTURBINE“,pred Komisijom koju je imenovalo Naučno – nastavno vijeće Mašinskog fakulteta u Tuzli,dana 17.04.2024. godine, u sastavu:...