Odbrana završnog magistarskog rada

Kandidat Demir Hamzić, bachelor-inžinjer mašinstva javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:
ANALIZA KOMBINOVANOG DIZAJNA MALE VERTIKALNE VJETROTURBINE“,
pred Komisijom koju je imenovalo Naučno – nastavno vijeće Mašinskog fakulteta u Tuzli,
dana 17.04.2024. godine, u sastavu:

 1. Dr.sci. Izet Alić, redovni profesor,
  uža naučna oblast: „Toplotna i fluidna tehnika“,
  Mašinki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Izudin Delić, vanredni profesor ,
  uža naučna oblast „Toplotna i fluidna tehnika“,
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Midhat Osmić, vanredni profesor, član,
  uža naučna oblast „Energetska postrojenja i ekologija“,
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana: 18.06.2024. godine, u 11:00 sati
Mjesto održavanja: Učionica broj 103 (Mašinski fakultet).

You may also like...