Studentska služba

Svaki radni dan u terminu od 11.00-14.00 sati.
Telefon: 035 320 924

Služba za studentska pitanja obavlja poslove upisa i ispisa studenata na sve nivoe studija koje se realizuju na Fakultetu, sve administrativne poslove oko organizovanja nastave i ispita, izrade i odbrane diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija, obradu podataka i sve administrativne poslove po studentskim zahtjevima.

U okviru Službe za studentska pitanja sistematizovana su sljedeća radna mjesta:

Amela Damadžić, dipl.pravnik
Viši referent za studentska pitanja-šef službe
amela.damadzic@untz.ba