Naučne oblasti izbora

UŽE NAUČNE OBLASTI IZBORA NASTAVNIKA I SARADNIKA, UPOSLENIKA NA MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI

Nastavnici/saradnici uposlenici Univerziteta u Tuzli:

 1. Dr. sci. Salko Ćosić, vanr. prof.
 2. Dr. sci. Seniha Karić, docent

Nastavnici/saradnici uposlenici Univerziteta u Tuzli:

 1. Dr. sci. Denijal Sprečić, red. prof.
 2. Dr. sci. Jasmin Halilović, docent
 3. Dr. sci. Edis Nasić, docent
 4. Mr. sci. Džemal Kovačević, viši asistent

Nastavnici/saradnici uposlenici Univerziteta u Tuzli:

 1. Dr. sci. Indira Buljubašić, red. prof.
 2. Dr. sci. Midhat Osmić, docent
 3. Meliha Šabanović, asistent

Nastavnici/saradnici uposlenici Univerziteta u Tuzli:

 1. Dr. sci. Izet Alić, red. prof.
 2. Dr. sci. Sandira Eljšan, red. prof.
 3. Dr. sci. Fikret Alić, red. prof.
 4. Dr. sci. Izudin Delić, vanr. prof.
 5. Lejla Ramić, MA, viši asistent

Nastavnici/saradnici uposlenici Univerziteta u Tuzli:

 1. Dr. sci. Alan Topčić, red. prof.
 2. Dr. sci. Edin Cerjaković, vanr. prof.
 3. Dr. sci. Slađan Lovrić, vanr. prof.
 4. Muhamed Herić, MA, viši asistent

Nastavnici/saradnici uposlenici Univerziteta u Tuzli:

 1. Dr. sci. Muhamed Mehmedović, vanr. prof.
 2. Dr. sci. Emir Šarić, vanr. prof.
 3. Dr. sci. Samir Butković, vanr. prof.
 4. Dr. sci. Adnan Mustafić, docent
 5. Denis Bećirović, MA, viši asistent

Nastavnici/saradnici uposlenici Univerziteta u Tuzli:

 1. Dr. sci. Almir Osmanović, vanr. prof.

Nastavnici/saradnici uposlenici Univerziteta u Tuzli:

 1. Dr. sci. Elvedin Trakić, vanr. prof.