Oglasna tabla I Ciklus studija

IZBORNI PREDMETI (Spiskovi)

SPISAK STUDENATA PRVA GODINA STUDIJA PO GRUPAMA 2023./2024.

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – ZIMSKI SEMESTAR – AKADEMSKA 2023./2024. GODINA (I, II, III, IV godina studija – Prvi ciklus)

INDUSTRIJSKA PRAKSA_2022_2023 GODINA

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – LJETNI SEMESTAR – AKADEMSKA 2022./2023. GODINA (I, II, III, IV godina studija)

REZULTATI ODRŽANIH ISPITA U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

RAČUNI NOVOUPISANIH STUDENATA NA GOOGLE WORKSPACE PLATFORMI 2022/2023.

KONSULTACIJE SA STUDENTIMA 2022/2023.

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU,  I  CIKLUS STUDIJA

RASPORED ISPITA – APSOLVENTSKI ROKOVI

Dr_sci_Sandira Eljšan, red. prof. Pismeni dio
ispita iz Termodinamike I, Termodinamike II, Osnova energetike i GIk
održati u ponedjeljak 15.05. 2023 u 9 sati na MF sa prethodnom
prijaviom na email  :sandira.eljsan@untz.ba.

Lejla Ramić, MA, Mehanika fluida I, Mehanika fluida II, 23.03.2023. u 13:30 sati na Mašinskom fakultetu u učionici MF03

Dr_sci_Samra Sadiković_vanr_prof_ Matematika II, 21.03.2023. u 13:00 sati, učionica 204 PMF.

Dr_sci_Sanela Halilović_vanr_prof_Matematika III, 24.10.2022. u 09:00 sati, učionica 03 MŠF.

Dr_sci_Seniha Karić_docent_Dinamika i oscilacije_ 24.10.2022 od 9.00 u učionici 05E, 28.11.2022 od 9.00 u učionici 05E, 26.12.2022 od 9.00 u učionici 05E

Dr_ sci_Mensur Kasumović, vanr. prof. Termini polaganja ispita je 18.05.2023. godine u 09:00 sati na Fakultetu elektrotehnike

SPISAK SA IMENIMA STUDENATA – KOLIZIJA

SPISKOVI SA IMENIMA STUDENATA – IZBORNI PREDMETI – spiskovi nisu konačni

SPISKOVI SA IMENIMA STUDENATA PO GRUPAMA ZA AKADEMSKU 2022./2023. GODINU – spiskovi nisu konačni

IMENA I ZVANJA ODGOVORNIH NASTAVNIKA PO PREDMETIMA (STUDENTI UPISUJU U INDEKS) unositi imena nastavnika koja su označena zelenom bojom

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA U DODATNOM ISPITNOM TERMINU (tzv. socijalni ispitni rok)

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – ZIMSKI SEMESTAR – AKADEMSKA 2022./2023. GODINA

OBAVIJESTI ZA STUDENTE 2022./2023. AKADEMSKA GODINA

SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA PO PREDMETIMA ZA POLAGANJE ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU AKADEMSKE 2021/2022 GODINE (04.04-16.04.2022. GODINE)

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – LJETNI SEMESTAR – AKADEMSKA 2021./2022. GODINA

REZULTATI ODRŽANIH ISPITA 2021/2022.

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU,  I  CIKLUS STUDIJA

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – ZIMSKI SEMESTAR – AKADEMSKA 2021./2022. GODINA