Oglasna tabla I Ciklus studija

OBAVIJESTI ZA STUDENTE – IZMJENE TERMINA ODRŽAVANJA NASTAVE

Poštovani studenti, predavanja iz predmeta “Livenje” koja su prema utvrđenom rasporedu nastave planirana da se održe dana 18.05.2022. godine sa početkom u 12:30 sati pomjeraju se i održat će se dana 20.05.2022. godine (Petak) sa početkom u 12.00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta.

Poštovani studenti, vježbe iz predmeta “Savremeni materijale” koje su planirane da se održe 10.05.2022. godine pomjeraju se i održat će se dana 17.05.2022. godine (Utorak) sa početkom u 16:45 u prostorijama Mašinskog fakulteta. U navedenom terminu održat će se redovne vježbe i nadoknada vježbi od 10.05.2022. godine.

SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA PO PREDMETIMA ZA POLAGANJE ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU (04.04-16.04.2022. GODINE)

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – LJETNI SEMESTAR – AKADEMSKA 2021./2022. GODINA

REZULTATI ODRŽANIH ISPITA

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU,  I  CIKLUS STUDIJA

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – ZIMSKI SEMESTAR – AKADEMSKA 2021./2022. GODINA