Oglasna tabla I Ciklus studija

RASPORED ČASOVA NASTAVE PREDAVANJA I VJEŽBE 2023/24_LJETNI SEMESTAR-16_02_2024

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

REZULTATI ISPITA APSOLVENTI/IMATRIKULANTI 2023/2024

APSOLVENTSKI/IMATRIKULANTSKI ROKOVI 2023/2024

Dr. sci. Mirza Bećirović, docent, predmeti: 1. Industrijski i mobilni roboti, 2. Mehatronički moduli i 3. Projektovanje mehatroničkih sistema – 24.05.2024. u 15h na Mašinskom fakultetu.

Dr. sci. Mirza Bećirović, docent, predmeti: 1. Tehnika procesnih računara, 2. Projektovanje i primjena kontrolera – 30.05.2024. u 15h na Mašinskom fakultetu.

Dr. sci. Samra Sadiković, vanr. prof., predmet ”Matematika II” – 23.05.2024. u 9:45 sati (učionica – Kampus A3)

Mehanizmi u mehatronici, Mehanizmi i dinamika mašina – 31.05.2024. u 9h na Mašinskom fakultetu.

Dr. sci. Mensur Kasumović, vanr. prof.”Energetska i upravljačka elektronika” novembar 2023. godine, 20.11.2023. godine u 11 sati, u prostoru Gimnazije Meša Selimović koji pripada Fakultetu elektrotehnike.

Dr. sci. Samra Sadiković, vanr. prof. “Matematika II” 28.03.2024. sa početkom u 09:45, u Kampusu UNTZ-učionica A3

Dr. sci. Seniha Karić, docent

Terminini za polaganje ispita za apsolvente i imatrikulantekod dr. Sci. Senihe Karić, doc. svaki mjesec zadnja srijeda u mjesecu u 10:30 06B (Kampus)(u vrijeme održavanja predavanja iz Dinamike i oscilacija) 25.10., 29.11., 27.12.2023.Studenti su dužni sedmicu dana ranije da se prijave kod predmetnog nastavnika.

Ispiti iz predmeta: “Tehnička dokumentacija” je 18.03.2024. godine sa početkom u 08:00 sati u Kampusu UNTZ – Amfiteatar A1.

Ispiti iz predmeta: “Mehanizmi i dinamika mašina” i “Mehanizmi u mehatronici” je 29.03.2024. godine sa početkom u 08:30 sati na Mašinskom fakultetu -MŠF-010.

MATEMATIKA III_

NOVEMBAR 22.11.2023. g. od 13:30h, Kampus 6B

DECEMBAR 20.12.2023. g. od 13:30h Kampus 6B,

Studenti koji planiraju izaći na rok trebaju se prethodno javiti predmetnom profesoru na e-mail.

Dr. sci. Izet Gazdić, red. prof., predmet “FIZIKA” 28.11.2023. GODINE U 10:00 SATI, učionica broj 24. Tehnološki fakultet.

IZBORNI PREDMETI (Spiskovi)

SPISAK STUDENATA PRVA GODINA STUDIJA PO GRUPAMA 2023./2024.

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – ZIMSKI SEMESTAR – AKADEMSKA 2023./2024. GODINA (I, II, III, IV godina studija – Prvi ciklus)

INDUSTRIJSKA PRAKSA_2023_2024 GODINA

KONSULTACIJE SA STUDENTIMA 2023/2024.

AKADEMSKA 2023/2024. GODINA (Prema gore)

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – LJETNI SEMESTAR – AKADEMSKA 2022./2023. GODINA (I, II, III, IV godina studija)

REZULTATI ODRŽANIH ISPITA U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

RAČUNI NOVOUPISANIH STUDENATA NA GOOGLE WORKSPACE PLATFORMI 2022/2023.

KONSULTACIJE SA STUDENTIMA 2022/2023.

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU,  I  CIKLUS STUDIJA

RASPORED ISPITA – APSOLVENTSKI ROKOVI

Dr_sci_Sandira Eljšan, red. prof. Pismeni dio
ispita iz Termodinamike I, Termodinamike II, Osnova energetike i GIk
održati u ponedjeljak 15.05. 2023 u 9 sati na MF sa prethodnom
prijaviom na email  :sandira.eljsan@untz.ba.

Lejla Ramić, MA, Mehanika fluida I, Mehanika fluida II, 23.03.2023. u 13:30 sati na Mašinskom fakultetu u učionici MF03

Dr_sci_Samra Sadiković_vanr_prof_ Matematika II, 21.03.2023. u 13:00 sati, učionica 204 PMF.

Dr_sci_Sanela Halilović_vanr_prof_Matematika III, 24.10.2022. u 09:00 sati, učionica 03 MŠF.

Dr_sci_Seniha Karić_docent_Dinamika i oscilacije_ 24.10.2022 od 9.00 u učionici 05E, 28.11.2022 od 9.00 u učionici 05E, 26.12.2022 od 9.00 u učionici 05E

Dr_ sci_Mensur Kasumović, vanr. prof. Termini polaganja ispita je 18.05.2023. godine u 09:00 sati na Fakultetu elektrotehnike

SPISAK SA IMENIMA STUDENATA – KOLIZIJA

SPISKOVI SA IMENIMA STUDENATA – IZBORNI PREDMETI – spiskovi nisu konačni

SPISKOVI SA IMENIMA STUDENATA PO GRUPAMA ZA AKADEMSKU 2022./2023. GODINU – spiskovi nisu konačni

IMENA I ZVANJA ODGOVORNIH NASTAVNIKA PO PREDMETIMA (STUDENTI UPISUJU U INDEKS) unositi imena nastavnika koja su označena zelenom bojom

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA U DODATNOM ISPITNOM TERMINU (tzv. socijalni ispitni rok)

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – ZIMSKI SEMESTAR – AKADEMSKA 2022./2023. GODINA

OBAVIJESTI ZA STUDENTE 2022./2023. AKADEMSKA GODINA

SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA PO PREDMETIMA ZA POLAGANJE ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU AKADEMSKE 2021/2022 GODINE (04.04-16.04.2022. GODINE)

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – LJETNI SEMESTAR – AKADEMSKA 2021./2022. GODINA

REZULTATI ODRŽANIH ISPITA 2021/2022.

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU,  I  CIKLUS STUDIJA

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – ZIMSKI SEMESTAR – AKADEMSKA 2021./2022. GODINA