Energetika i termo-fluidni inženjering

Link za više informacija….

https://etfi-msf.ba/

Na odsjeku Energetika i termo-fluidni inženjering  obrazuju se stručnjaci za projektovanje i vođenje eksploatacije energetskih i termotehničkih postrojenja, te razvoj i konstrukciju strojeva i uređaja za ta postrojenja.

Osim zajedničkih predmeta na prve dvije godine studija mašinstva gdje se fokusira na fundamentalne discipline, na trećoj i četvrtoj godini se kroz nastavni program produbljuju znanja iz termodinamike, mehanike fluida, prijenosa mase i topline kao fizikalnih osnova inženjerskih proračuna. Također se stiču temeljna znanja o dinamici procesa, automatskoj regulaciji i o procesnim mjerenjima, te stručna znanja o karakterističnim vrstama energetskih strojeva i uređaja poput toplotnih i hidrauličkih mašina, motora SUS, kompresora, toplotnih aparata, rashladnih sistema, kotlova cjevovoda i sušara. Svi studenti ovog odsjeka se upoznaju i sa ekološkim aspektima razvoja energetike na različitim nivoima.

Nakon uspješnog završetka studijskog programa student će biti osposobljen za:

  • projektovanje novih energetskih postrojenja, kao i revitalizaciju postojećih,
  • planiranje i vođenje energetskih procesa i sistema,
  • razvoj, konstrukciju i održavanje energetske opreme, kao i
  • djelovanje u svim područjima u kojima se javljaju energetske pretvorbe.