Energetika i termo-fluidni inženjering

Link za više informacija….

https://etfi-msf.ba/

Odsjek Energetika i Termo-Fluidni Inženjering svoj nastavni i naučni program bazira na tri sinergijska fokusa:

FOKUS PRVI-        Moderna konverzija energije;

FOKUS DRUGI-     Savremeni termo-fluidni inženjering;

TREĆI FOKUS- Laboratorijski timski rad & uključivanje studenata u istraživačke i istraživačko-razvojne projekte. 

***

  • Imperativ odsjeka Energetika i Termo-Fluidni Inženjering je dobivanje moderno osposobljenog inženjera, koji ispunjava savremene standarde znanja, vještine te brzinu potpomognuto različitim numeričkim softverima za simulaciju i analizu.
  • Termo-fluidni inženjering je dinamično polje istraživanja i razvoja koje je primjenljivo na gotovo sve aplikacije za proizvodnju i primjenu energije u našem današnjem svijetu.
  • Bilo da se radi o hlađenju elektroničkih uređaja, istraživanju gorivih ćelija i vodonika ili mikrofluidičnim čipovima i uređajima, razvoj termo-fluidnog inženjeringa omogućava svijetu da održivije i efikasnije koristi energiju.
  • Osim zajedničkih predmeta na prve dvije godine studija mašinstva gdje se fokusira na fundamentalne discipline, na trećoj i četvrtoj godini se kroz nastavni program produbljuju znanja iz skupine predmeta koji se baziraju na konverziji energije i termo-fluidnom modeliranju različitih procesa i pojava.
  • Fokus na višim godinama studija usmjeren je na laboratorijski rad, eksperimentalno ispitivanje te aktivnu inkluziju studenata u istraživačke i istraživačko-razvojne projekte. Stoga, inženjeri u ovom polju biće  dobro pripremljeni za gotovo sve izazove u raznim granama industrije.
  • Solarne i vjetroelektrane kao i ostali moderni izvori obnovljive energije u fokusu su na odsjeku Energetika i Termo-Fluidni Inženjering.
  • Električna i hibridna motorna vozila, vozila pogonjena vodonikom, fotonaponski paneli i vjetroturbine, primjeri su tehnoloških inovacija koje mogu zamijeniti potrebu za fosilnim gorivom, o čemu se naročita pažnja posvećuje na višim godinama studija.