Webmaster

O održavanju ove web stranice brinu se MFUNTZ webmasteri. Pozicije webmastera trenutno obavljaju:

  • Zahirović Antonio, ažuriranje sadržaja stranice
  • Gutić Kenan, tehničko održavanje sistema

Univerzitetska podrška (UNTZ Administrator)

Za sve upite vezane za serversku isporuku web sadržaja, probleme sa emailom, kreiranje i administraciju emailova, probleme sa autentifikacijom i slično, koristite sljedeći kontakt:

Ukoliko korisnik nije u mogućnosti poslati e-mail, podršku može zatražiti na telefon broj +387 35 277-587.