Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

ODLUKA o organiziranju dodatnog ispitnog termina u akademskoj 2014/15. godini

ODLUKA o organiziranju dodatnog ispitnog termina u akademskoj 2014/15. godini

UNIVERZITET U TUZLI S E N A T Broj: 03-4562-2.1/15 Tuzla, 09.09.2015. godine Na osnovu člana 74. stav (1) tačka 1) Statuta Univerziteta u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst), nakon razmatranja Prijedloga Unije studenata Univerziteta...

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

KANDIDAT OMIĆ DENIS, BRANIT ĆE DIPLOMSKI RAD, POD NASLOVOM: „PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA DETEKCIJU POKRETA KORIŠTENJEM ARDUINO MIKROKONTROLERA I LABVIEW-a“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 10.09.2015. GODINE U 11.00 SATI U SALI FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

KANDIDATKINJA BABOVIĆ BELMA, BRANIT ĆE DIPLOMSKI RAD, POD NASLOVOM: „PROJEKTOVANJE I ANALIZA DINAMIKE RADNOG UREĐAJA HIDRAULIČKOG BAGERA“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 10.09.2015. GODINE U 12.00 SATI U SALI FAKULTETA

Obavještenje

Obavještenje

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA (DRUGI UPISNI ROK ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE) VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 07.09.2015. DO 11.09.2015. GODINE OD 10,00 DO 14,00 SATI   ZA UPIS JE POTREBNA...