Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

OBAVIJEŠTENJE ZA KANDIDATE O LOKACIJI POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, NA MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI – SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli-Mašinski fakultet održat će se dana 05. 07. 2022. godine u 10,00 sati. Obavještavaju se  Kandidati koji su aplicirali za...