Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDATKINJA SKOKIĆ NAMIKA, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD, POD NASLOVOM: “PROJEKTIRANJE SISTEMA ZA KONTROLU TEMPERATURE KORIŠTENJEM ARDUINO MIKROKONTROLERA I LABVIEW-a“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 06.11.2015. GODINE U 10.00 SATI U SALI FAKULTETA

Raspored (Poslovni engleski jezik i Tehnički engleski jezik)

Raspored (Poslovni engleski jezik i Tehnički engleski jezik)

Poslovni engleski jezik (PEJ 1) i Tehnički engleski jezik (TEJ 1) RASPORED ZA AKADEMSKU 2015/16 GODINU PONEDJELJAK: 14:15 – 15:45 h (MF 03): Energetsko m. IV godina (PEJ 1) 15:45 –  17:15 h (MF...

Obavještenje

Obavještenje

APSOLVENTI I IMATRIKULANTI MAŠINSKOG FAKULTETA DUŽNI SU U STUDENTSKOJ SLUŽBI PRIJAVITI SVE NEPOLOŽENE ISPITE ZA AKADEMSKU 2015/2016 GODINU, NAJKASNIJE DO PETKA 16.10.2015. GODINE DO 15.00 SATI NAPOMENA: ISPITU ĆE PRISTUPITI ISKLJUČIVO ONI STUDENTI KOJI...