Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U TUZLI MAŠINSKI FAKULTET O B A V J E Š T E NJ E Obavještavaju se diplomanti I i II ciklusa studija Mašinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli da će se svečana promocija...