VAŽNO obaviještenje za studente četvrte godine sva tri studijska programa prvog ciklusa studija

Poštovani,

SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O. sa sjedištem u Istanbulu i ove godine organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”.

Do sada su projekti uspješno realizovani u više zemalja kao što su Turska, Italija, Bugarska, Slovačka, Rusija i Bosna i Hercegovina, iz kojih imaju samo pozitivni utisci.

U okviru navedenog programa sa studentima se potpiše Ugovor o studentskoj praksi, koja će trajati 3-11 mjeseci i koju studenti obavljaju minimalno 2,5 radna dana sedmično.

S tim u vezi, student obavlja praksu i dobije određenu temu u organizacijskom sektoru za koji je projekat vezan, uz nadzor mentora.

Za vrijeme obavljanja prakse student ima pravo na određenu novčanu naknadu i ishranu u prostorijama restorana “Sisecam soda Lukavac” d.o.o. Za realizaciju prakse u 2021. odlučeno je da se odabere  jedan student sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Molimo Vas da se svi zainteresovani studenti najkasnije do 06.01.2021. godine do 14:00 sati prijave kod Prof.dr.sci. Indire Buljubašić, Prodekanice za NIR, s ciljem formiranja liste prijavljenih studenata te odabira jednog koji će moći realizovati studentsku praksu kako je prethodno opisano.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju,

 

Menadžment Mašinskog fakulteta

Global Young Talent Program Together – 2021

 

 

You may also like...