Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

V A Ž N O    O B A V J E Š T E NJ E

V A Ž N O O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se svi studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli da obavezno obrate pažnju na istaknute rokove (putem oglasne ploče i web stranice fakulteta) za prijavu ispita iz nastavnih predmeta (zimski/ljetni semester akademske 2015/2016 godine),...