Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

U P U T S T V O O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA

U P U T S T V O O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA

U P U T S T V O O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ZA KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U...

Obavještenje (PRIJEMNI ISPIT)

Obavještenje (PRIJEMNI ISPIT)

Prijemni ispit se održava na Kampusu Univerziteta u Tuzli, amfiteatar A1 i amfiteatar A2 u petak, 01.07. sa početkom u 10.00 sati. Kako do Kampusa Univerziteta u Tuzli ?

INFORMACIJE ZA PRIJEMNI

INFORMACIJE ZA PRIJEMNI

Važne informacije kandidatima koji polažu prijemni ispit na Univerzitetu Za pristup prijemnom ispitu potrebno je imati identifikacioni dokument (važeća lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) i nebrisivu hemijsku olovku plave boje. Strani državljani identifikuju...