Category: Oglasna tabla – 1. godina

RASPORED ČASOVA NASTAVE I VJEŽBI – LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2017._2018. GODINE (PRVI, DRUGI I TREĆI CIKLUS)

Raspored_nastave_Ljetni semestar_2017_2018_I_II_III_i_IV_godina_za oglasnu ploču Raspored_nastave_II_ciklus_2017_18_Mehatronika_Ljetni (1) Raspored_nastave_II_ciklus_2017_18_Proizvodno_masinstvo_Industrijski_inzenjering_Ljetni Raspored_nastave_II_ciklus_2017_18_Proizvodno_masinstvo_Proizvodne tehnologije_Ljetni Raspored_2017_2018_ Treći ciklus studija – Ljetni semestar

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA 2017_2018

Ispitni termini_2017_2018_drugi ciklus Raspored ispitnih termina I Ciklus 2017_2018_Januarsko_februarski ispitni rok Raspored ispitnih termina I Ciklus 2017_2018_Aprilski ispitni rok Raspored ispitnih termina I Ciklus 2017_2018_Junsko_julski ispitni rok Raspored ispitnih termina I Ciklus 2017_2018_Septembarski ispitni...

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA APSOLVENTE/IMATRIKULANTE

Doc_Dr_sc_Izudin Delić_Raspored_apsolventskih_ispita_za_skolsku_2017_18 Doc_Dr_sc_Slađan Lovrić_Raspored apsolventski_imatrikulantski ispitni termina_2017_2018 Prof_Dr_sc_Alan Topcic_Raspored_ispita_apsolventi_2017 Prof_Dr_sc_Sandira Eljšan_Apsolventski rokovi_2017_18 Prof_Dr_sc_Sead Delalić i Doc_Dr_sc_Midhat Osmić_Raspored apsolventskih ispitnih termina Prof_Dr_sc_Denijal Sprečić_Raspored apsolventski_imatrikulantski ispitni termina_2017_2018 Prof_dr_sc_Fikret Alić_Apsolventski rokovi-prenosi Doc_Dr_sc_Almir Osmanović_Apsolventski rokovi Prof_Dr_sc_Edin Cerjaković Ispitni...