E-NASTAVA_DRUGA GODINA PRVOG CIKLUSA STUDIJA

Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI II

Dr. sci. Jasmin Halilović, docent (jasmin.halilovic.msf@gmail.com)

Dr.sci. Adnan Mustafić, docent (adnan.mustafic.msf@gmail.com)

Masinski elementi II

Masinski elementi_23.3.2020

Masinski elementi II_30.3.2020

Masinski elementi_II_6.4.2020

Masinski elementi_II_13.4.2020

Masinski elementi_II_20.4.2020

Masinski elementi_II_27.4.2020

Masinski elementi_II_6.5.2020

Mašinski elementi II_11_05_2020

Mašinski elementi II_18_05_2020

Mašinski elementi II_25_05_2020

Masinski elementi 2_AV_2020_04_08

Masinski elementi 2_AV_2020_04_15

Masinski elementi 2_AV_2020_04_22

Masinski elementi 2_AV_2020_04_29

 

VJEŽBE:

Masinski elementi 2_AV_2020_03_18

Masinski elementi 2_AV_2020_03_25

Masinski elementi 2_AV_2020_04_01

 

Predmet: NAUKA O ČVRSTOĆI II

Dr. sci. Jasmin Halilović, docent (jasmin.halilovic.msf@gmail.com)

Dr. sci. Salko Ćosić, vanr. prof. (salko.cosic.msf@gmail.com)

NOC_2_19_03_1

NOC_2_3

NOC_2_19_03_2

NOC_2_26_03

Nauka o cvrstoci II Vjezbe_17 i 24_03_2020

Vjezbe nauka o cvrstoci II 31_03 07_14_21_ i 28_04_2020

Vjezbe nauka o cvrstoci II 05_ i 12_05_2020 godine

Vjezbe nauka o cvrstoci II 19_ i 26_05_2020 godine

 

Predmet: MEHANIKA FLUIDA I

Dr. sci. Izet Alić, red. prof.  (izet.alic.msf@gmail.com)

Mehanika fluida I_16_03_2020

Mehanika fluida I_23_03_2020

Mehanika fluida I_30_03_2020

Mehanika fluida I_06_04_2020

Mehanika fluida I_13_04_2020

Mehanika fluida I_20_04_2020

Mehanika fluida I_27_04_2020

VJEŽBE:

Mehanika fluida I_vježbe_12_03_2020_pdf

Mehanika fluida I_vježbe_17_03_2020_pdf

Mehanika fluida I_vježbe_19_03_2020_pdf

Mehanika fluida I_vježbe_24_03_2020_pdf

Mehanika fluida I_vježbe_26_03_2020_pdf

Mehanika fluida I_vježbe_31_03_2020_pdf

Mehanika fluida I_vježbe_april_2020_pdf

Mehanika fluida I_vježbe_maj_2020_pdf

 

 

 

Predmet: TERMODINAMIKA I

Dr. sci. Sandira Eljšan, red. prof. (sandira.eljsan.msf@gmail.com)

Termodinamika_I_Mart

Termodinamika I_April_2020.

VJEŽBE:

Termodinamika I_vježbe_12_03_2020_pdf

Termodinamika I_vježbe_17_03_2020_pdf

Termodinamika I_vježbe_19_03_2020_pdf

Termodinamika I_vježbe_26_03_2020_pdf

Termodinamika I_vježbe_31_03_2020_pdf

Termodinamika I_vježbe_april_pdf

Termodinamika I_vježbe_maj_pdf

Predmet: ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Dr. sci. Majda Tešanović, vanr. prof. (majda.tesanovic.msf@gmail.com)

ELEKTROTEHNIKA I ELEKTROIKA_18_03_2020

ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA_25_03_2020

 

Predmet: STATISTIKA U MAŠINSTVU (I)

Dr. sci. Emir Šarić, vanr. prof. (emir.saric.msf@gmail.com)

Statistikau MASINSTVU_26_03_2020

StatistikauMASINSTVU_19_03_2020

Statistikau_Masinstvu_02_04_2020

Statistikau_Masinstvu_09_04_2020

Statistikau_Masinstvu_16_04_2020

Statistikau_Masinstvu_23_04_2020

Statistikau_Masinstvu_30_04_2020

Statistikau_Masinstvu_07_05_2020

Statistikau_Masinstvu_14_05_2020

Statistikau_Masinstvu_21_05_2020

VJEŽBE:

Statistika u mašinstvu_plan vježbi za 17_03_2020

Statistika u mašinstvu plan-vježbi-za-24_03_2020

Statistika u mašinstvu_plan vježbi za 08.04_2020

Statistika u mašinstvu_plan vježbi za 15_04_2020

Statistika u mašinstvu_plan vježbi za 21.04_2020

Statistika u mašinstvu_plan vježbi za 29_04_2020

Statistika u mašinstvu_plan vježbi za 06_05_2020

Statistika_u mašinstvu plan-vježbi-za-13.05_2020

Statistika_plan-vježbi-za-19_05_2020

 

 

 

Predmet: SAVREMENI MATERIJALI (I)

Dr. sci. Jasmin Halilović, docent (jasmin.halilovic.msf@gmail.com)

Savremeni materijali_19_03_2020_pdf

Savremeni materijali_26_03_2020_pdf

VJEŽBE:

Savremeni materijali_LV_2020_03_18

Savremeni materijali_LV_2020_03_25

Savremeni materijali_LV_2020_04_01

Savremeni materijali_LV_2020_04_08

Savremeni materijali_LV_2020_04_15

Savremeni materijali_LV_2020_04_22

Savremeni materijali_LV_2020_04_29

You may also like...