E-NASTAVA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Predmet: Biomehatronički sistemi

Biomehatronički sistemi_19_03_2020_II_ciklus

Biomehatronički sistemi_20_03_2020_II_ciklus_pdf

 

Predmet: Kompjuterski integrirana proizvodnja (Dr. sci. Edin Cerjaković, vanr. prof.     E-mail.: edin.cerjakovic.msf@gmail.com)

Kompjuterski_integrirana_proizvodnja_02_04_2020

Kompjuterski_integrirana_proizvodnja_30_03_2020

Kompjuterski_integrirana_proizvodnja_31_03_2020

 

Predmet: Projektovanje fabrika  (i)   (Dr. sci. Edin Cerjaković, vanr. prof.     E-mail.: edin.cerjakovic.msf@gmail.com)

Projektovanje_fabrika_07_04_2020

Projektovanje_fabrika_09_04_2020

You may also like...