Daily Archive: 5 Aprila, 2024

OBAVJEŠTENJE O NOVIM EMAIL ADRESAMA

Obavještavamo vas da su od danas u funkciji nove e-mail adrese za komunikaciju sa menadžmentom i studentskom službom Fakulteta. E-mail adrese nastavnika i asistenata ostaju nepromijenjene. Dekan: dekan.msf@untz.ba Prodekan za nastavu i studentska pitanja:...