Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

KANDIDAT AŠČIĆ MAIDA, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD, POD NASLOVOM: “FOTONAPONSKI PANEL KAO IZVOR NAPAJANJA SEMAFORSKOG SISTEMA“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 22.07.2015. GODINE U 11.00 SATI U SALI FAKULTETA

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA (PRVI UPISNI ROK ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE) VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 15.07.2015. DO 22.07.2015. GODINE OD 10,00 DO 14,00 SATI ZA UPIS JE POTREBNA SLIJEDEĆA...