Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

RASPORED ČASOVA PREDAVANJA I VJEŽBI – LJETNI SEMESTAR – 2018./2019. GODINA – I i II Ciklus studija –

Raspored_nastave_Ljetni semestar_2018_2019_I_II_III_i_IV_godina Raspored_nastave_II_ciklus_2018_19_Mehatronika_Ljetni_semestar Raspored_nastave_II_ciklus_2018_19_Proizvodno_masinstvo_Industrijski_inzenjering_Ljetni_ semestar Raspored_nastave_II_ciklus_2018_19_Proizvodno_masinstvo_Proizvodne tehnologije_Ljetni_semestar  

Plan realizacije nastave za nastavnike i saradnike u akademskoj 2018./2019. godini

 Plan pokrivenost nastave I_II_III Ciklus studija Nastavnici Plan  pokrivenosti nastave I_II_III Ciklus studija Saradnici Izmjena plana realizacije nastave_Nastavnici_09_10_2018 Izmjena plana realizacije nastave_Saradnici_09_10_2018 Obrazac_izmjena plana realizacije nastave_Nastavnici_Saradnici_02_11_2018 Obrazac_izmjena plana realizacije nastave_Nastavnici_Saradnici_Ljetni semestar_11_01_2019 2_Obrazac_izmjena plana realizacije...