Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

INFORMACIJE ZA PRIJEMNI

INFORMACIJE ZA PRIJEMNI

Važne informacije kandidatima koji polažu prijemni ispit na Univerzitetu Za pristup prijemnom ispitu potrebno je imati identifikacioni dokument (važeća lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) i nebrisivu hemijsku olovku plave boje. Strani državljani identifikuju...

O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE KOJI REDOVNO OVJERAVAJU I,II,III i IV GODINU STUDIJA I STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU I,II i III GODINU STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI, DA ĆE SE OVJERA LJETNOG SEMESTRA OBAVITI U...

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

KANDIDAT HADŽIEFENDIĆ HARIS, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD, POD NASLOVOM: “OPTIMIZACIJA SISTEMA DALJINSKOG GRIJANJA SA PROGRAMSKIM ALATOM TERMIS“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 27.05.2016. GODINE U 10.00 SATI U SALI FAKULTETA