Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

IZMJENA KONAČNE OLDUKE (II CIKLUS)-IZMJENA DATUMA

IZMJENA KONAČNE OLDUKE (II CIKLUS)-IZMJENA DATUMA

Konačna odluka (II ciklus) (Promjena: DATUM) – PDF Upis kandidata vršit će se od 09.11. do 18.11.2015. godine.

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDATKINJA SKOKIĆ NAMIKA, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD, POD NASLOVOM: “PROJEKTIRANJE SISTEMA ZA KONTROLU TEMPERATURE KORIŠTENJEM ARDUINO MIKROKONTROLERA I LABVIEW-a“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 06.11.2015. GODINE U 10.00 SATI U SALI FAKULTETA

Raspored (Poslovni engleski jezik i Tehnički engleski jezik)

Raspored (Poslovni engleski jezik i Tehnički engleski jezik)

Poslovni engleski jezik (PEJ 1) i Tehnički engleski jezik (TEJ 1) RASPORED ZA AKADEMSKU 2015/16 GODINU PONEDJELJAK: 14:15 – 15:45 h (MF 03): Energetsko m. IV godina (PEJ 1) 15:45 –  17:15 h (MF...