Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

OBAVIJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA

Poštovani studenti, Nastava na prvom ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2021./2022. godine, a prema utvrđenom rasporedu časova predavanja i vježbi počinje u ponedjeljak 28.02.2022. godine. U skladu sa važećim epidemiološkim mjerama u Tuzlanskom...

Obavještenje za studente postdiplomskog studija i doktorskog studija kojima je prestao status studenta sa istekom akademske 2020/21. godine

Obavještavaju se studenti; –           Doktorskog studija po ranijim propisima, –           Postdiplomskog studija, koji žele nastaviti započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka i započeti postdiplomski studij na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u...

Obaviještenje za studente II godine studija

Poštovani studenti, obaviještavamo Vas da će se ispit iz predmeta Mehanike fluida I održati dana 23.02.2022. godine u prostorijama Mašinskog fakulteta, a ne u kampusu UNTZ kako je bilo predviđeno. Vrijeme održavanja ispita ostaje...