Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

Obavijest za studente prve godine studija

Uz dogovor sa studentima prve godine studija predavanja iz predmeta “Konstruktivna geometrija” koja su predviđena da se održe 09.01.2023. godine pomjeraju se i biti će održana dana 16.01.2023. godine sa početkom u 08:00 sati...

Obavještenje o anketiranju studenata

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-7217-1-5/22 od 29.12.2022. godine, u periodu od 09.01.-13.01.2023. godine obaviti online anketiranje studenata. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog...