Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

V A Ž N O OBAVIJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA

Poštovani studenti, shodno naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1-33-1672-8-1-26/21 od 25.02.2022. godine. obaviještavamo Vas da će se nastava (predavanja/vježbe) od 02.03.2022. godine izvoditi na način: Prva godina studija: Predavanja na redovnim...