ODLUKA O ORGANIZACIJI TREĆEG SEPTEMBARSKOG ISPITNOG TERMINA U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

Organizira se treći septembarski ispitni termin u akademskoj 2022./ 23. godini za studente prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Tuzli u okviru kojeg studenti imaju pravo na polaganje ispita iz najviše četiri (4) nastavna predmeta.

Ispitni termini će se organizovati u periodu od 25.09.2023. do 29.09.2023. godine.

Studenti su obavezni prijaviti se za polaganje ispita putem Studentske službe fakulteta do 23.09.2023. godine (Najviše četiri predmeta).

Raspored polaganja ispita biti će objavljen na WEB stranici Mašinskog fakulteta 23.09.2023. GODINE.

You may also like...